StatTrak™ Bayonet | Gamma Doppler Phase 3 (Factory New)